สารแอลโดปา (L-Dopa)

Aldo-pic

สาร L-Dopa เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอย่าง dopamine , norepinephrine และ epinephrine ซึ่งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น เป็นสารเคมีซึ่งผลิตขึ้นในสมอง หน้าที่หลักของฮอร์โมนตัวนี้คือยับยั้งการหลั่ง Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

ปัจจุบัน L-Dopa นำไปสกัดเป็นยาเม็ดเพื่อรักษาโรคพาร์กินสันหรือคนไทยเรียกว่า สันนิบาตลูกนก เป็นโรคทางระบบประสาท ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Dr.James Parkinson ชาวอังกฤษในปี พ.ศ. 2360 โดย เขาเป็นผู้รายงานโรค Parkinson เป็นคนแรก เขาอธิบายว่าถ้าหากร่างกายมีสาร dopamine น้อยเกินไปจะทำให้เกิดเป็นโรคพาร์กินสัน

จากการเสียสมดุลของสาร dopamine ในสมอง เซลล์สมองบริเวณที่มีหน้าที่สร้าง dopamine ตายไปมากกว่า 80% dopamine มีหน้าที่ควบคุมระบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย และถ้าสมองขาด dopamine จะทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวผิดปกติ เพราะ L-Dopa ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ Dopamine ไม่สามารถผ่านเข้าสมองไปได้นั่นเอง

Dopamine เป็นสารอันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความพึงพอใจ ความเปี่ยมสุข ความรัก ความชอบ จากการศึกษาที่ทดลองในหนู ปรากฏว่าเมื่อทำให้หนูเกิดความพอใจ ระดับของ Dopamine ในสมองจะเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งถ้าหากถูกกระตุ้นด้วยพฤติกรรมซ้ำ ๆ Dopamine ก็จะออกมาตามปกติ แต่ถ้าเมื่อไม่ถูกกระตุ้น สาร Dopamine ก็จะหยุดทำงาน เป็นเหตุให้รู้สึกหงุดหงิด เซื่องซึมได้

นอกจากนี้แล้วระดับ Dopamine ก็มีส่วนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรา กล่าวคืนถ้าหากร่างกายของเรามีปริมาณ Dopamine น้อยเกินไป จะทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน ที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยผู้ป่วยจะมีอาการ สั่น , เกร็ง และเคลื่อนไหวช้า

โรคพาร์กินสัน เกิดจากความเสื่อม จนตายไปของเซลล์สมองที่สร้างสาร Dopamine จนไม่อาจสร้างสาร Dopamine ได้อย่างเพียงพอ สาร Dopamine นี้มีความสำคัญช่วยในเรื่องของการควบคุมเคลื่อนไหว การตายของเซลล์กลุ่มนี้เกิดขึ้นได้เป็นปกติในผู้สูงอายุ แต่สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน กลับพบความจริงว่ามีเซลล์ตายจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

แต่ในทางกลับกัน ถ้าร่างกายของเรามีสาร Dopamine ในสมองมากเกินไป โดยเฉพาะในสมองส่วน Frontal โดยสมองส่วนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด , การเรียนรู้ , ความทรงจำ ถ้าหลั่งออกมามากเกินก็จะทำให้เกิดอาการป่วยทางจิต เพราะผู้ป่วยโรคจิตเภทจะมีระดับ Dopamine ในสมองมากกว่าคนปกติ

เพราะฉะนั้นเมื่อ Dopamine สามารถส่งผลกระทบต่อการควบคุมอารมณ์ของมนุษย์เช่นนี้ เราจึงควรรับประทานอาหารที่อัดแน่นไปด้วยโปรตีน เพราะ Dopamine ผลิตได้จากกรดชนิด Tyrosine อาหารที่ควรทาน เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ , นม , ไข่ , ถั่วเหลือง เพื่อช่วยเสริมให้ร่างกายได้รับสาร Dopamine อย่างพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป